ŠTO JE PRIRODNI PLIN?

Prirodni plin je gorivo fosilnog podrijetla i proizvod je razgradnje organske tvari. Riječ je o mješavini različitih plinova, od kojih je najviše metan CH4 (do 99%), ali i etan, propan, butan, nečistoće težih ugljikovodika, dušik i ugljični dioksid. Prirodni plin se vadi iz podzemnih naslaga, a zatim putuje do korisnika podzemnim plinovodima.

Prirodni plin je najčišće fosilno gorivo s najnižom emisijom CO 2 izgaranjem, svestran je i energetski učinkovit. Prirodni plin je netoksični plin, lakši je od zraka i bez mirisa, ali je eksplozivan u određenom omjeru sa zrakom, pa se iz sigurnosnih razloga u distribuciju dodaje zapaljiva tvar za otkrivanje prisutnosti prirodnog plina.

Izgaranjem metana (pretvorba kemijske energije u toplinu) nastaju CO 2 i H 2 O. Kratice se koriste za označavanje naziva: ZP i engleskog: NG (prirodni plin).

Osnovni tehnički podaci o prirodnom plinu:

Gornja toplinska vrijednost : (kJ / Sm 3 ) → Od 36.000 do 40.000

Wobe broj (MJ / Sm 3 ) → Od 48 do 52

Gustoća (kg / Sm 3 ) → Od 0,6 do 0,8

Relativna gustoća (zrak = 1) → Od 0,54 do 0,59

Sm 3 = standardni kubni metar (15ºC, 1,01325 bara)

Kontaktirajte nas

OMS - Upravljanje d.o.o.
Radnička cesta 80 ( Zagrebtower )
10000 Zagreb, Croatia